Rozliczanie PIT online

Rozliczenie PIT Stare Czarnowo

W dniu 30 kwietnia 2020 r. upływa termin złożenia zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) za 2019 r. oraz rozliczenia się z urzędem z skarbowym, w sukcesie jeśli z ww. zeznania wynika kwota podatku do zapłaty. Podatki to teren, w jakim terminów należy dotrzymywać, ponieważ wszelkie naruszenia mogą wiązać się […]

Czytaj więcej